O-ringe og gummitætninger

Specialfremstillet eller standardtyper

Tætninger er et af Betechs kerneområder, og vi tør godt påstå at vi, uanset dit behov, kan vi finde en tætning, der løser opgaven – hvad enten den skal være statisk eller dynamisk.

Den populære O-ring er på én gang den nemmeste og mest alsidige gummitætning – og anvendes enten alene eller i samspil med andre typer tætninger.

Statiske og dynamiske tætninger

Vi leverer tætninger i mange typer, materialer og i et utal af dimensioner.

Foruden standardtyper tilbyder Betech tætninger i individuelt design, med specielle indbygningsmål samt fjederaktiverede specialtætninger og andre specialiserede løsninger til krævende applikationer:

Få forsyningssikkerhed med en lageraftale

Hvis din virksomhed har regelmæssigt behov af en vis mængde tætninger kan du indgå en lageraftale med Betech. Det sikrer, at der altid er et minimumlager til rådighed og du får sikkerhed for forsyningerne til kritiske produktioner eller akutte opgaver.

Få rådgivning til design og konstruktion

Tag os med på råd i konstruktionsfasen. Vi stiller vores mangeårige erfaring til din disposition og indgår gerne i en tæt dialog om den optimale tætningsløsning til netop din opgave.

Udover rådgivning specialdesigner og producerer vi løsningerne fra vores omfattende program af compound og pakningsmaterialer.

O-ringe og X-ringe – de nemme og alsidige tætninger

O-ringe er verdens mest anvendte tætningstype takket være den simple form og den lille plads, ringene kræver. De er nemme at montere, og de findes i utallige materialer og dimensioner. Det betyder, at du uanset driftsbetingelser og indbygningsmål kan finde en O-ring, der opfylder de krav du og din applikation stiller. Derfor har O-ringen et meget bredt anvendelsesområde i alle grene af den tekniske industri.

Hvorfor er O-ringen så populær?
Der er flere gode grunde til, at O-ringen er blevet den mest anvendte tætningstype:

Sådan virker O-ringen

Når O-ringen udsættes for tilspænding og tryk ændres dens form, så den udfylder O-ringsporet og spalter. På den måde opnås en tæt forsegling, der hindrer passage af væsker, luftarter og forurenende partikler.

X-ringe yder mindre friktion end O-ringe. Hvor O-ringen er udført i en massiv gummisnor, har X-ringen et X-formet tværsnit. X-ringe anvendes i større udstrækning til dynamiske applikationer, hvor du ønsker en lavere friktion.

O-ringe og X-ringe kan leveres overfladebehandlede, hvis du ønsker at sænke friktionen ved f.eks. automatmontage.

O-ringen kan anvendes i både statisk og dynamisk applikation

O-ringe anvendes både som dynamiske og statiske tætninger. Låg, flanger og dæksler er udbredte eksempler på de statiske applikationer. Ventiler, vandhaner og armaturer er eksempler på de dynamiske.

O-ringen er også en central tætningsdel som aktivator i hydraulisk udstyr, men det kan IKKE anbefales, at O-ringe anvendes alene som eneste tætningsdel i dynamiske applikationer med vedvarende frem- og tilbagegående (lineær) stempelbevægelse eller vedvarende roterende akselbevægelse.

O-ringe i statiske applikationer

O-ringe kan klemmes aksialt og radialt i statiske applikationer. Indbygning og fastholdelse i svalehale- og trekantspor er også udbredte løsninger.

O-ring monteret aksialt

O-ring placeret aksialt (statisk applikation)

O-ringen klemmes aksialt
i sporet, på samme måde
som en flad pakning.

O-ring monteret i svalehalespor

O-ring placeret i svalehalespor (statisk applikation)

I et svalehalespor fastholdes O-ringen på sin plads under brug. Dette er en stor fordel, når det drejer sig om
applikationer, som hyppigt
adskilles/åbnes.

O-ringen monteret radialt

O-ring placeret radialt (statisk applikation)

O-ringen klemmes radialt
mellem sporets indvendige diameter [IDS] og udvendige diameter [ODS].

O-ringen monteret i trekantspor

O-ring placeret i trekantspor (statisk applikation)

Denne indbygning er både
sikker, billig og nem at anvende.

O-ringe

Se mere om blandt andet indbygning af O-ringe og dimensionering af O-ringsspor.

Tryk, temperatur og medie styrer dit valg af tætningsmateriale

Tryk, temperatur og mediets beskaffenhed er de vigtigste faktorer, når det skal afgøres, hvilken gummitype O-ringen skal f remstilles i? 

De mest udbredte gummityper til O-ringe er:

NBR

Acrylnitril Butadiene Rubber

NBR har gode sætningsegenskaber og god bestandighed over for hydraulikolie, dieselolie og mineralsk fedt. Da NBR ikke tåler ozon eller UVbestråling, anbefales materialet ikke til udendørs brug. NBR er et meget gastæt materiale og anvendes derfor til applikationer med gas.

Varemærker: Nitril, BunaN®
Temperaturområde: -30 °C til +100 °C *)

HNBR

Hydrogenated Nitrile Butadiene

HNBR er en forbedret udgave af NBR, idet materialet er mere ozon-, vejr- og varmebestandigt. Elastomeren har gode sætningsegenskaber og god bestandighed over for hydraulikolie, dieselolie, mineralsk fedt og olietilsætningsstoffer.

Temperaturområde: -40 °C til +150 °C,
kortvarigt 180 °C *)

EPDM

Ethylen Propylen Rubber

EPDM-gummi har gode sætningsegenskaber, god vejrbestandighed og god bestandighed over for mange organiske væsker, syrer og lud. EPDM tåler også vand og vanddamp, men er ikke egnet til mineralsk olie eller fedt.

Temperaturområde: -55 °C til +130 °C *)

FPM

Fluorelastomer

FPM har særdeles god bestandighed over for mineralolier, alifatiske-, aromatiskeog klorerede kulbrinter, koncentrerede syrer, fortyndede syrer og et bredt udvalg af kemikalier.

Varemærker: Viton®
Temperaturområde: -15 °C til +200 °C *)

FFPM

Per fluorelastomer

Dette materiale er det ypperste inden for elastomerer til brug i forbindelse med kemikalier og høje temperaturer. FFPM kan forklares som et materiale med kemikalieresistens som PTFE og sætningsegenskaber som FPM (Viton®). På grund af materialets kemikalie- og temperaturresistens er
FFPM den elastomer, som bedst kan anvendes længere-varigt i olieraff inaderier, den farmaceutiske industri, den kemiske industri og i semiconducter-industrien.

Varemærker: Perlast®, Kalrez®, Chemraz®
Temperaturområde: -15 °C til +330 °C *)

TFE/P

Tetrafluoroethylen Propylen

TFE/P er en unik fluorelastomer, der især
udmærker sig ved god dampresistens. TFE/P har også god kemikalieresistens over for oliestærke syrer og baser. Desuden er materialet særdeles velegnet til elektrisk isolation.

Varemærke: Aflas®
Temperaturområde: -10 °C til +230 °C,
kortvarigt 250 °C *)

ETP

Ethylen / Tetrafluoroethylen / Perfluormethylvenylether

ETP er et peroxidvulkaniseret blandingsprodukt af Ethylen, Tetrafluoroethylen (TFE) og Perfluormethylvenylether (PMVE). ETP er særdeles egnet til brug i den petrokemiske industri, hvor nutidens brændstof er iblandet additiver så som MTBE, TAME, ETBE, toluen og alkohol. Elastomeren er også resistent over for polære opløsningsmidler, olie, stærke syrer og baser. Mange gange anvendes ETP som erstatning for TFE/P, da materialet ETP ofte er billigere og mere kemikalieresistent.

Varemærker: Kemex™
Temperaturområde: -20 °C til +206 °C *)

Q

Silikone

Denne elastomer egner sig til både høje og lavetemperaturer og har en lav blivende deformering. Da materialets rivestyrke, slidstyrke og trækstyrke er dårlig, bør materialet dog kun anvendes som statisk tætning. Silikone er modstandsdygtigt over for sollys, ozon, oxygen, UV-lys samt tør varme. Silikone tåler ikke de fleste petroleumsbaserede væsker eller ketoner, såsom MEK og acetone, vanddamp og æter. Silikone er ikke gastæt. Silikone er smagsløs, lugtløs og fuldstændig ugiftig. Ligeledes er silikone resistent over for bakterie- og svampedannelse.

Temperaturområde: -60 °C til +200 °C *)

FVMQ

Fluorsilikone

Denne fluor-modificerede silikoneelastomer har hovedparten af silikones egenskaber, men olie- og brændstofresistensen er væsentlig bedre. Desuden har materialet god bestandighed over for sollys, ozon, oxygen, UV-lys og tør varme. Ulemperne er, at materialet ikke er gastæt, har en lav brudstyrke samt dårlig rive- og slidstyrke.

Temperaturområde: -60 °C til +200 °C *)

CR

Chloroprene rubber

CR har gode sætningsegenskaber og god
bestandighed over for sollys, ozon, oxygen og vejrlig. Materialet anbefales derfor til udendørs brug. Det tåler desuden mineralsk fedt, og visse typer er bestandige over for f reon. Mindre god bestandighed over for hydraulik- og dieselolie.

Varemærker: Neopren®
Temperaturområde: -30 °C til +90 °C *)

Vi er klar til at rådgive dig

Fandt du ikke lige det du søgte så sidder vi klar til at hjælpe dig til den helt rette løsning. Produkterne her på siderne er eksempler fra vores næsten grænseløse univers af mulige produktløsninger.

VORES PRODUKTKATEGORIER

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor

Søg