O-ringer og gummipakninger

Skreddersydde eller standardtyper

tetninger er et av Betechs kjerneområder, og vi tør påstå at uansett hvilke behov du har, kan vi finne en tetning som løser oppgaven - enten den er statisk eller dynamisk.

tetningerDen populære O-ringen er både den enkleste og mest allsidige gummipakningen - den kan brukes enten alene eller sammen med andre typer.

Statisk og dynamisk tetninger

tetninger Vi leverer i mange typer, materialer og dimensjoner.

tetninger I tillegg til standardtyper tilbyr Betech individuelle utførelser, med spesielle installasjonsdimensjoner, samt fjæraktiverte spesialtetninger og andre spesialløsninger for krevende bruksområder:

Få forsyningssikkerhet med en lagringsavtale

tetninger Hvis bedriften din har et regelmessig behov for en viss mengde , kan du inngå en lageravtale med Betech. Dette sikrer at et minimumslager alltid er tilgjengelig, og du får leveringssikkerhet ved kritiske produksjoner eller hasteoppgaver.

Få råd om design og konstruksjon

Ta kontakt med oss i designfasen. Vi stiller vår mangeårige erfaring til din disposisjon og innleder gjerne en tett dialog om den optimale tetningsløsningen for ditt spesifikke bruksområde.

I tillegg til rådgivning kan vi skreddersy og produsere løsninger fra vårt omfattende utvalg av blandings- og pakningsmaterialer.

O-ringer og X-ringer - de enkle og allsidige tetninger

O-ringer er verdens mest brukte tetningstype takket være den enkle formen og den lille plassen de krever. De er enkle å montere og finnes i utallige materialer og dimensjoner. Det betyr at uansett driftsforhold og installasjonsdimensjoner kan du finne en O-ring som oppfyller kravene til deg og din applikasjon. Derfor har O-ringen et svært bredt bruksområde i alle grener av den tekniske industrien.

Hvorfor er O-ringen så populær?
Det er flere gode grunner til at O-ringen har blitt den mest brukte tetningstypen:

Slik fungerer O-ringen

Når O-ringen utsettes for spenning og trykk, endrer den form slik at den fyller O-ringssporet og deler seg. tetning Dette skaper en tetthet som forhindrer at væsker, gasser og forurensende partikler kan passere.

X-ringer gir mindre friksjon enn O-ringer. Mens O-ringen er laget av en solid gummisnor, har X-ringen et X-formet tverrsnitt. X-ringer brukes ofte i dynamiske applikasjoner der man ønsker lavere friksjon.

O-ringer og X-ringer kan leveres overflatebehandlet hvis du ønsker å redusere friksjonen, f.eks. ved automatisk montering.

O-ringen kan brukes i både statiske og dynamiske applikasjoner.

tetningerO-ringer brukes i både dynamiske og statiske bruksområder. Lokk, flenser og deksler er vanlige eksempler på statiske bruksområder. Ventiler, kraner og armaturer er eksempler på dynamiske bruksområder.

O-ringen er også en viktig tetningskomponent som aktivator i hydraulisk utstyr, men det anbefales IKKE å bruke O-ringer som eneste tetningskomponent i dynamiske applikasjoner med kontinuerlig frem- og tilbakegående (lineær) stempelbevegelse eller kontinuerlig roterende akselbevegelse.

O-ringer i statiske applikasjoner

O-ringer kan klemmes aksialt og radialt i statiske applikasjoner. Installasjon og oppbevaring i svalehaler og trekantede spor er også vanlige løsninger.

O-ring montert aksialt

O-ring plassert aksialt (statisk bruk)

O-ringen klemmes aksialt
i sporet, på samme måte
som en flat pakning.

O-ring montert i svalehaleformet spor

O-ring plassert i svalehalesporet (statisk bruk)

I et svalehalespor holdes O-ringen på plass under bruk. Dette er en stor fordel når det gjelder
applikasjoner som ofte
demonteres/åpnes.

O-ring montert radialt

O-ring plassert radialt (statisk bruk)

O-ringen klemmes radialt
mellom skinnens indre diameter [IDS] og ytre diameter [ODS].

O-ring montert i trekantet spor

O-ring plassert i trekantet spor (statisk bruk)

Denne installasjonen er både
sikker, rimelig og enkel å bruke.

O-ringer

Finn ut mer om blant annet montering av O-ringer og dimensjonering av O-ringsspor.

Trykk, temperatur og medium styrer ditt valg av tetningsmateriale valg av tetningsmateriale

Trykk, temperatur og mediets beskaffenhet er de viktigste faktorene når det skal avgjøres hvilken gummitype O-ringen skal være laget av? 

De vanligste gummitypene for O-ringer er:

NBR

Akrylnitril-butadien-gummi

NBR har gode tetningsegenskaper og god bestandighet mot hydraulikkolje, dieselolje og mineralfett. Da NBR ikke tåler ozon eller UV-stråling, anbefales det ikke til utendørs bruk. NBR er et svært gasstett materiale og brukes derfor til applikasjoner med gass.

Varemerker: Nitril, BunaN®
Temperaturområde: -30 °C til +100 °C *)

HNBR

Hydrogenert nitrilbutadien

HNBR er en forbedret versjon av NBR, da materialet er mer motstandsdyktig mot ozon, vær og varme. Elastomeren har gode tetningsegenskaper og god bestandighet mot hydraulikkolje, dieselolje, mineralfett og oljetilsetninger.

Temperaturområde: -40 °C til +150 °C,
kort 180 °C *)

EPDM

Etylen-propylengummi

EPDM-gummi har gode setningsegenskaper, god værbestandighet og god bestandighet mot mange organiske væsker, syrer og baser. EPDM er også motstandsdyktig mot vann og vanndamp, men er ikke egnet for mineralolje eller fett.

Temperaturområde: -55 °C til +130 °C *)

FPM

Fluorelastomer

FPM har utmerket bestandighet mot mineraloljer, alifatiske, aromatiske og klorerte hydrokarboner, konsentrerte syrer, fortynnede syrer og en lang rekke kjemikalier.

Varemerker: Viton®
Temperaturområde: -15 °C til +200 °C *)

SWOT

Per fluorelastomer

Dette materialet er det ypperste innen elastomerer for bruk med kjemikalier og høye temperaturer. FFPM kan forklares som et materiale med PTFEs kjemiske bestandighet og FPMs (Viton®) herdeegenskaper. På grunn av materialets kjemiske bestandighet og temperaturbestandighet er
FFPM den elastomeren som er best egnet for langvarig bruk i oljeraffinerier, farmasøytisk industri, kjemisk industri og halvlederindustrien.

Varemerker: Perlast®, Kalrez®, Chemraz®
Temperaturområde: -15 °C til +330 °C *)

TFE/P

Tetrafluoretylen Propylen

TFE/P er en unik fluorelastomer som er spesielt
karakterisert ved god dampbestandighet. TFE/P har også god kjemisk bestandighet mot oljesterke syrer og baser. I tillegg er materialet spesielt godt egnet til elektrisk isolasjon.

Merkenavn: Aflas®
Temperaturområde: -10 °C til +230 °C,
kortvarig 250 °C *)

ETP

Etylen / Tetrafluoretylen / Perfluormetylvenyleter

ETP er en peroksid-vulkanisert blanding av etylen, tetrafluoretylen (TFE) og perfluormetylvenyleter (PMVE). ETP er spesielt egnet for bruk i petrokjemisk industri, der dagens drivstoff blandes med tilsetningsstoffer som MTBE, TAME, ETBE, toluen og alkohol. Elastomeren er også motstandsdyktig mot polare løsemidler, olje, sterke syrer og baser. ETP brukes ofte som erstatning for TFE/P, da materialet ETP ofte er billigere og mer kjemikaliebestandig.

Varemerker: Kemex™
Temperaturområde: -20 °C til +206 °C *)

Q

Silikon

Denne elastomeren er egnet for både høye og lave temperaturer og har lav permanent deformasjon. På grunn av dårlig rivestyrke, slitestyrke og strekkfasthet bør materialet imidlertid bare brukes som statisk tetning. Silikon er motstandsdyktig mot sollys, ozon, oksygen, UV-lys og tørr varme. Silikon er ikke bestandig mot de fleste petroleumsbaserte væsker eller ketoner, som MEK og aceton, vanndamp og eter. Silikon er ikke gasstett. Silikon er smakløst, luktfritt og fullstendig giftfritt. Silikon er også motstandsdyktig mot bakterie- og soppvekst.

Temperaturområde: -60 °C til +200 °C *)

FVMQ

Fluorsilikon

Denne fluormodifiserte silikonelastomeren har de fleste egenskapene til silikon, men olje- og drivstoffbestandigheten er betydelig bedre. I tillegg har materialet god bestandighet mot sollys, ozon, oksygen, UV-lys og tørr varme. Ulempene er at materialet ikke er gasstett, har lav bruddstyrke og dårlig rive- og slitestyrke.

Temperaturområde: -60 °C til +200 °C *)

CR

Kloroprengummi

CR har gode herdeegenskaper og god
bestandighet mot sollys, ozon, oksygen og forvitring. Materialet anbefales derfor til utendørs bruk. Det er også motstandsdyktig mot mineralfett, og noen typer er motstandsdyktige mot brennstoff. Mindre god bestandighet mot hydraulikk- og dieselolje.

Varemerker: Neoprene®
Temperaturområde: -30 °C til +90 °C *)

Vi er klare til å gi deg råd

Hvis du ikke fant akkurat det du lette etter, står vi klare til å hjelpe deg med å finne den rette løsningen. Produktene på disse sidene er eksempler fra vårt nesten ubegrensede univers av mulige produktløsninger.

VÅRE PRODUKTKATEGORIER

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk