Betech Datapolitik

[version 20-09-2023]

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af betechseals.com.

Denne meddelelse beskriver, hvordan Betech A/S som dataansvarlig indsamler og behandler dine data i forbindelse med brugen af betechseals.com og de tilhørende og forbundne online services.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Oprettelse og administration af din konto, herunder gennemførelse af dine køb via vores hjemmeside og levering af dine varer
 • Videregivelse af oplysninger til fragtmænd med henblik på levering af dine varer
 • Forbedring og udvikling af vores hjemmeside, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 • Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 • Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din konto, herunder aftale om køb af varer via vores hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 2. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af dine varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne lave undersøgelser mm., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 5. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(f)
 • Ad. 6. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)

 

Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Navn, adresse og kontaktoplysninger
 • Andre oplysninger om dig til brug for din konto, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt, mest købte varer mv.
 • Oplysninger om din Digitale Adfærd indsamlet via cookies
 • Oplysninger tilhørende din konto, dvs. loginoplysninger (mailadresse og kodeord)
 • HvisssdasdasHvis du anvender et betalingskort, er det kun vores PCI Certificerede samarbejdspartner QuickPay, som får adgang til dine betalingskortoplysninger.

 

Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • Videregivelse til fragtmænd i forbindelse med levering af dine varer
 • Overladelse til IT-leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor

 

Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • Microsoft Corporation: Har hovedsæde i USA
 • Google LLC: Har hovedsæde i USA, og der kan ske overførsel til Indien.
 • Trustpilot A/S: der kan ske overførsel til USA og Australien
 • Facebook: Har hovedsæde i USA

 

Overførselsgrundlaget er:

Alle databehandlere listet ovenfor anvender standardkontraktbestemmelser som overførselsgrundlag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen. Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Henvendelser til os pr. mail eller telefon slettes når formålet med opbevaringen ikke længere er til stede
 • Konkurrencer, events, loyalitetsprogrammer og lign. opbevares så længe der er et formål med opbevaringen
 • Udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring opbevares indtil du afmelder dig nyhedsbrevet eller modtagelsen af markedsføring
 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen
 • Din Digitale Adfærd gemmes indtil brugeren selv beder dem slettet
 • Dokumentation for din accept af vores vilkår, betingelser, privatlivspolitikker mv. opbevares så længe der er et formål med opbevaringen

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.
 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.
 • I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.
 • Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne datapolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.

[version 20-06-2023]

Hvad leder du efter?

Brug søgefunktionen nedenfor

Søg