Betechs datapolitikk

[versjon 20-09-2023]

Her kan du lese om vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med bruk av betechseals.com.

Denne erklæringen beskriver hvordan Betech A/S som behandlingsansvarlig samler inn og behandler opplysningene dine i forbindelse med bruk av betechseals.com og tilhørende og tilknyttede nettjenester.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

 

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 • Opprettelse og administrasjon av kontoen din, inkludert gjennomføring av kjøp via nettstedet vårt og levering av varene dine.
 • Utlevering av opplysninger til transportører med det formål å levere varene dine.
 • Forbedre og utvikle nettstedet, tjenestene og produktene våre, blant annet ved å utarbeide statistikk i anonymisert form.
 • Sende ut servicemeldinger, markeds-, tilfredshets- og kundeundersøkelser og be om brukeranmeldelser
 • Sikre overholdelse av vilkår og betingelser, inkludert å kunne etablere, forsvare og håndheve rettslige krav.
 • Oppfyllelse av lovpålagte krav, blant annet i forbindelse med bokføring.

 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

 • Ad. 1. Vår inngåelse av avtale med deg om opprettelse og administrasjon av din konto, herunder avtale om kjøp av varer via vår nettside, jf. personvernforordningen artikkel 6(b).
 • Ad. 2. Vår inngåelse av en avtale med deg om levering av dine varer, jf. personvernforordningen artikkel 6(b).
 • Ad. 3. Vår berettigede interesse i å kunne forbedre og utvikle nettstedet, tjenestene og produktene våre, jf. personvernforordningen artikkel 6(f).
 • Ad. 4. Vår berettigede interesse i å kunne gjennomføre undersøkelser m.m., jf. personvernforordningen artikkel 6(f).
 • Re. 5. Vår berettigede interesse i å sikre at vilkårene overholdes, herunder å kunne fastsette, forsvare og håndheve rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 6(f).
 • Re. 6. Vår rettslige forpliktelse til å overholde loven, jf. artikkel 6(c) i GDPR.

 

Kategorier av personopplysninger

Personopplysninger som kan samles inn og behandles, omfatter:

 • Navn, adresse og kontaktinformasjon
 • Annen informasjon om deg for kontoen din, inkludert informasjon om kjøpshistorikk, ordrehistorikk, leveringssted og -tid, mest kjøpte varer osv.
 • Informasjon om din digitale atferd som samles inn via informasjonskapsler.
 • Informasjon knyttet til kontoen din, f.eks. påloggingsinformasjon (e-postadresse og passord).
 • Hvis du bruker betalingskort, er det bare vår PCI-sertifiserte partner QuickPay som har tilgang til betalingskortopplysningene dine.

 

Kategorier av mottakere

Vi kan overføre personopplysningene dine til følgende mottakere som en del av oppfyllelsen av de ovennevnte formålene:

 • Opplysninger til transportører i forbindelse med levering av varene dine.
 • Outsourcing til IT-leverandører som en del av drift og support
 • Personopplysninger kan utleveres til tredjeparter i større utstrekning, f.eks. hvis dette er påkrevd i henhold til ufravikelige lov- eller forskriftskrav eller ved utlevering til politi, domstoler, advokater og revisorer.

 

Overføring til mottakere i land utenfor EU/EØS

Vi bruker følgende leverandører, noe som kan innebære overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS:

 • Microsoft Corporation: Hovedkontor i USA.
 • Google LLC: Har hovedkontor i USA og kan overføres til India.
 • Trustpilot A/S: overføring til USA og Australia kan forekomme.
 • Facebook: Hovedkontor i USA

 

Overføringsgrunnlaget er:

Alle databehandlerne nevnt ovenfor bruker standardkontraktsklausuler som grunnlag for overføring, jf. artikkel 46 i GDPR.

 

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Vi har følgende oppbevaringsperioder:

 • Henvendelser til oss via e-post eller telefon slettes når formålet med lagringen ikke lenger er til stede.
 • Konkurranser, arrangementer, lojalitetsprogrammer og lignende lagres så lenge det er et formål med lagringen.
 • Utsendelse av nyhetsbrev og annen markedsføring lagres inntil du melder deg av nyhetsbrevet eller mottak av markedsføring.
 • Vi lagrer kvitteringer for kjøpene dine i opptil 72 måneder i henhold til bokføringslovgivningen.
 • Din digitale atferd lagres til brukeren ber om at den slettes.
 • Dokumentasjon på at du har akseptert våre vilkår, betingelser, personvernerklæringer osv. lagres så lenge det er et formål med lagringen.

 

Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg.  

Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

 • Du har rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger om behandlingen, jf. personvernforordningen artikkel 15.
 • Du har rett til å få uriktige personopplysninger rettet, jf. personvernforordningen artikkel 16.
 • I en rekke tilfeller har du rett til å få personopplysninger slettet før tidspunktet for vår generelle sletting inntreffer, jf. personvernforordningen artikkel 17.
 • I visse tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses til lagring, jf. personvernforordningen artikkel 18.
 • Hvis du har en spesifikk grunn, har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine. I tillegg har du rett til, uten begrunnelse, å motsette deg behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføring, herunder målretting, jf. personvernforordningen artikkel 21.
 • I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å få overført disse personopplysningene fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring, jf. artikkel 20 i personvernforordningen.
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på.

 

Utførte endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved endringer vil dato og versjonsnummer for personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Hvis det skjer vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil du bli informert om dette via en e-post.

[versjon 20-06-2023]

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk