kontakt med næringsmidler og andre godkjenninger

Mattrygghet, PFAS, materialdata og samsvarserklæringer

Må materialene i produktene dine være godkjent for kontakt med næringsmidler eller oppfylle andre tekniske standarder?

Som samarbeidspartner for selskaper og produsenter i mange ulike bransjer tilbyr vi materialer som:

  • egnet for kontakt med mat eller drikkevann
  • er egnet for oljer, syrer eller alkaliske medier
  • Egnet for lave eller høye driftstemperaturer
  • Tåler tøffe miljøer og aggressive påvirkninger
  • oppfyller relevante brannklassifiseringer


Våre spesialister kjenner kravene og standardene i din bransje. Derfor kan Betech alltid hjelpe deg med en løsning som oppfyller disse kravene.

Internasjonale godkjenninger og standarder

Godkjenninger og standarder - materialer i kontakt med næringsmidler

Matvare

Godkjenninger og standarder - drikkevann

Drikkevann

Godkjenninger og standarder - sanitærapplikasjoner

Sanitær

Godkjenninger og standarder - bio/pharma

Bio/Pharma

Godkjenninger og standarder - elektrisitet og brann

Brann/ Elektrisitet

Godkjenninger og standarder - olje/gass-applikasjoner

Olje/gass

Om PFAS - evige stoffer

Vi får spørsmål fra kunder om hvorvidt produkter i vår portefølje inneholder PFAS og hvordan vi ser på fremtiden på dette området. Nedenfor beskrives dagens situasjon og Betechs holdning til PFAS-spørsmålet.

November 2023

PFAS i pakninger, tetninger og andre polymerbaserte produkter

Hva er PFAS?

PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) omfatter tusenvis av menneskeskapte kjemikalier som er mye brukt i forbruker- og industriprodukter, inkludert non-stick kokekar, flekkavvisende tekstiler, tetninger, selvsmørende lagre og mange, mange andre.

PFAS-kategorien omfatter fluorpolymerer som PTFE, PVDF, PFA FEP, FKM, FVMQ og FFKM. PFAS-stoffer forekommer i ulike former, inkludert gasser, væsker og faste stoffer.

PFAS regnes som kreftfremkallende. De spres lett når de slippes ut i miljøet og er ikke nedbrytbare. Derfor er de også kjent som persistente stoffer.

Utviklingen på PFAS-området

Denne kunnskapen om PFAS-stoffer har ført til bekymring og initiativer for å regulere bruken av PFAS.

I produsentmarkedet vil for eksempel Solvay Specialty Polymers avvikle sine Hyflon perfluorpolymerer og Algoflon® PTFE-materialer som er laget med fluoraktive stoffer, og 3M vil avslutte PFAS-produksjonen og slutte å bruke PFAS i hele sin portefølje innen 2025.

Danmark har sammen med fire andre land lagt frem et forslag om totalforbud mot bruk av PFAS, og EU har publisert sitt forslag til REACH vedlegg XV om å begrense og fase ut alle PFAS-stoffer.

Finnes det PFAS i Betech-produkter?

PFAS-kategorien omfatter fluorpolymerer, som kjennetegnes av styrken på fluorkarbonbindingene. Fluorpolymerer er ekstremt langkjedede molekyler. Noen eksempler er FKM (Viton®), FEPM (Aflas®), PTFE (Teflon) og PFA (Teflon, Hyflon®).

Bruken av fluorpolymerer er utbredt på grunn av deres unike egenskaper som høy temperaturbestandighet, kjemisk resistens og lav friksjon. Disse egenskapene gjør dem nyttige i krevende bruksområder som luftfart, bilindustri, farmasøytisk industri, energi- og prosessindustri, halvleder- og elektronikkprodukter.

Bare en liten del av Betechs produktportefølje omfatter de nevnte fluorpolymermaterialene.

Bekymringene og risikoene ser ut til å være knyttet til produksjonen av råmaterialet (fase 1) og ikke minst avfallshåndteringen (fase 3), der eventuell forbrenning av produktene kan frigjøre PFAS. Under bruk av produktene (fase 2) - etter produksjon og før avfallshåndtering - er produktene Betech selger (hovedsakelig pakninger og tetningselementer) svært stabile og avgir ikke PFAS.

Hva forventer vi vil skje med PFAS?

Regulatoriske tiltak som følge av EU-forslaget vil sannsynligvis påvirke bruken og tilgjengeligheten av fluorpolymerer. Det forventes at mange produsenter av fluorpolymerer vil endre materialsammensetningen sin eller helt forlate bestemte markeder.

Foreløpig finnes det ingen gode alternativer med tilsvarende egenskaper som materialer med PFAS-forbindelser, men det pågår intensiv forskning og utvikling på dette området.

Hvordan vil vi støtte deg?

I Betech er vi opptatt av å samarbeide med både kunder og leverandører for å redusere forsyningsproblemene og forberede oss på utfordringene som ligger foran oss. Vi følger myndighetenes forskrifter og har en tett dialog med polymerindustrien for å kunne støtte kundene våre best mulig i overgangen til mer bærekraftige materialer.

Mer informasjon om PFAS

Arbeidet med EU-forslaget om PFAS kan følges her hos det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Smiley - matkontroll

Betech lagrer og håndterer materialer som kan komme i kontakt med matvarer i sluttbrukerapplikasjoner. Betech er derfor underlagt Fødevarestyrelsens kontrollprogram "Smiley".

Se resultater fra næringsmiddelinspeksjoner og Betechs fire siste inspeksjonsrapporter.

Datablad og samsvarserklæring

Trenger du et materialdatablad eller en EU-samsvarserklæring?

Hos Betech får du dokumentasjon på produktets eller materialets egenskaper og at det oppfyller relevante standarder og godkjenninger.

Kontakt oss via skjemaet her og oppgi identifikasjon av det aktuelle materialet - så sørger vi for at du raskt får den nødvendige dokumentasjonen.

Betech A/S

Vesterlundvej 4, 2730 Herlev, Danmark

Vi er klare til å gi deg råd

Ta kontakt med oss i utviklings- og designfasen. Vi stiller vår mangeårige erfaring til din disposisjon og innleder gjerne en tett dialog om den optimale tetningsløsningen for ditt spesifikke bruksområde.

I tillegg til rådgivning kan vi skreddersy og produsere løsninger fra vårt omfattende utvalg av blandings- og pakningsmaterialer.

VÅRE PRODUKTKATEGORIER

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk