kontakt med næringsmidler og andre godkjenninger

PFAS, mattrygghet, EU-samsvarserklæring og datablader

Må materialene i produktene dine være godkjent for kontakt med næringsmidler eller oppfylle andre tekniske standarder?

Som samarbeidspartner for selskaper og produsenter i mange ulike bransjer tilbyr vi materialer som:

  • egnet for kontakt med mat eller drikkevann
  • er egnet for oljer, syrer eller alkaliske medier
  • Egnet for lave eller høye driftstemperaturer
  • Tåler tøffe miljøer og aggressive påvirkninger
  • oppfyller relevante brannklassifiseringer


Våre spesialister kjenner kravene og standardene i din bransje. Derfor kan Betech alltid hjelpe deg med en løsning som oppfyller disse kravene.

Internasjonale godkjenninger og standarder

Godkjenninger og standarder - materialer i kontakt med næringsmidler

Matvare

Godkjenninger og standarder - drikkevann

Drikkevann

Godkjenninger og standarder - sanitærapplikasjoner

Sanitær

Godkjenninger og standarder - bio/pharma

Bio/Pharma

Godkjenninger og standarder - elektrisitet og brann

Brann/ Elektrisitet

Godkjenninger og standarder - olje/gass-applikasjoner

Olje/gass

Om det evige stoffet PFAS

Vi får spørsmål fra kunder om produkter i vår portefølje inneholder PFAS og hvordan Betech ser på utviklingen på dette området. Nedenfor beskrives den nåværende situasjonen og Betechs holdning til PFAS-spørsmålet.

November 2023

Hva er PFAS?

tetningerPFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer) omfatter tusenvis av menneskeskapte kjemikalier som brukes i forbruker- og industriprodukter, inkludert non-stick kokekar, flekkavvisende tekstiler, selvsmørende lagre og mange, mange andre. PFAS-kategorien omfatter fluorpolymerer som PTFE, PVDF, PFA, FEP, FKM, FVMQ og FFKM.

Har EU besluttet å regulere bruken av PFAS?

Danmark har sammen med fire andre land fremmet et forslag om et totalforbud mot bruk av PFAS i EU. Betech følger utviklingen i saken i nært samarbeid med våre partnere. Foreløpig er ingenting avgjort, ettersom en eventuell regulering av bruken av PFAS fortsatt er på forslagsstadiet.

Så snart det foreligger en avklaring i EU, vil Betech selvsagt iverksette tiltak for å overholde den til enhver tid gjeldende lovgivningen.

Mer informasjon om PFAS

Arbeidet med EU-forslaget om PFAS kan følges her hos det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Smiley matttilsyn

Betech lagrer og håndterer materialer som kan komme i kontakt med matvarer i sluttbrukerapplikasjoner. Betech er derfor underlagt Fødevarestyrelsens kontrollprogram "Smiley".

Se resultater fra næringsmiddelinspeksjoner og Betechs fire siste inspeksjonsrapporter.

Datablad og samsvarserklæring

Trenger du et materialdatablad eller en EU-samsvarserklæring?

Hos Betech får du dokumentasjon på produktets eller materialets egenskaper og at det oppfyller relevante standarder og godkjenninger.

Kontakt oss via skjemaet her og oppgi identifikasjon av det aktuelle materialet - så sørger vi for at du raskt får den nødvendige dokumentasjonen.

Betech A/S

Vesterlundvej 4, 2730 Herlev, Danmark

Vi er klare til å gi deg råd

Ta kontakt med oss i utviklings- og designfasen.

Vi stiller vår mangeårige erfaring til din disposisjon og innleder gjerne en tett dialog om den optimale tetningsløsningen for ditt spesifikke bruksområde.

I tillegg til rådgivning kan vi skreddersy og produsere løsninger fra vårt omfattende utvalg av blandings- og pakningsmaterialer.

VÅRE PRODUKTKATEGORIER

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk