Raskere installasjon, lengre serviceintervaller og null lekkasjer

Case story

Energi/forsyning

Ved å erstatte en stor, skjør grafittpakning med en robust kamprofil i optimal design unngår Gas Storage Denmark lekkasjer og er nå tilbake i drift i løpet av en halv arbeidsdag når det utføres vedlikehold. Det er 75 prosent raskere enn før.

Applikasjon

Varmeveksler

Flensmontering

Energiforsyning

Naturgass

Prosessanlegg

Utfordringen

Langt oftere enn nødvendig opplever Gas Storage Denmark lekkasjer fra en glykolvarmer som skiller kondensat fra naturgassen som distribueres fra to nasjonale underjordiske gasslagre. Lekkasjer fra dette sekundærsystemet er ikke kritiske for sikkerheten eller gassforsyningen, men de fører til mye unødvendig og tidkrevende vedlikeholdsarbeid. Å bytte ut den forrige pakningen var en arbeidskrevende jobb som krevde ganske mange personer: Grafittpakninger med en diameter på 1,4 meter er ganske ustabile og blir lett skadet.

Løsningen

Glykolvarmeren (en varmeveksler) arbeider ved lavt trykk og lave temperaturer opp til 200 °C. I tillegg til størrelsen på pakningen, som var vanskelig å håndtere, var det åpenbart at en annen type pakning ville gjøre jobben bedre. Produkteksperten fra Betech anbefalte en applikasjonsspesifikk kamprofil (en rillet metallpakning) belagt med Sigma® 500, en avansert PTFE-kvalitet fra Flexitallic®. 

Hele 52 flensbolter gjør det vanskelig å montere boltene gjennom standard sirkulære bolthull i pakningen. Derfor er den nye kamprofilen designet med ovale hull for å gjøre installasjonen enklere. Den tekniske støtten omfattet også andre kritiske deler av tetningssystemet: Alle bolter, muttere og skiver ble byttet ut med nye, og flensene ble pusset opp for å sikre flate, parallelle overflater. 

Til slutt ble riktig tiltrekkingsmoment og -metode gjennomgått med vedlikeholdsteamet.

Merverdi for kunden

Etter at flensene er pusset opp, boltene er byttet ut og det er brukt en pakningstype som er bedre egnet for applikasjonen, er lekkasjene stoppet og serviceintervallet forlenget betraktelig. I tillegg gjør en intelligent pakningskonstruksjon håndtering og installasjon mye enklere og reduserer nedetiden betraktelig. Vedlikeholdsarbeidet kan nå utføres på en tredjedel av tiden det tidligere tok.

Mye raskere med en ny pakning...

"Det er mye enklere å håndtere den nye pakningen, som ble skreddersydd for oss. Monteringen av dehydreringssystemet er blitt enklere, og det er ikke antydning til lekkasje. Veldig bra!

VI BETJENER MANGE BRANSJER

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk