Bransjer

Problemløser for industri- og teknologibedrifter

Med kunder i alle industrisektorer bidrar Betech med innovasjon og solide løsninger for krevende bruksområder og spesialiserte behov.

Med en enorm erfaringsbase trenger ikke gode løsninger å oppdages på nytt, og Betechs tekniske ekspertise sikrer trygg fremdrift og gode resultater for deg og dine prosjekter.

Finn ut mer om hvilke sektorer og bransjer som bruker pakninger, tetninger, tekniske gummideler, vibrasjonsdempere og annet fra Betech.

Prosessindustrien

Sikkerhet og trygghet og effektiv oppetid er avgjørende i offshore, utvinnings utvinnings- og prosessindustriena. Du må være i stand til å stole på at materialer og komponentog komponentproduksjon er av høy, presis kvalitet. Betech forstår de kritiske parametrene til det fulle.

Uutstyr for drikkevarer, meieriprodukter og sortering eller bearbeiding av matvarer er konstruert for effektiv produksjonhøy kapasitethygiene og sikrekvalitet. Dette stiller spesielle krav til alle maskinkomponenter.

BIO/PHARMA

Les mer om Betech og biofarmasøytisk industri

Bioteknologi- og farmasøytiske selskaper er særegne prosessindustrier hvor pakninger, dynamiske tetninger og funksjonelle polymerkomponenterpolymerkomponenter er kritiske deler i rørledninger, pumper, miksere, kjeler pumper, miksere, kjeler, tanker og doseringssystemer.

Vindturbinindustrien

Betech er leverandør til den internasjonale vindturbinindustrien.

Sammen med dyktige ingeniører hos ledende aktører i vindturbinindustrien har Betech i flere tiår utviklet og levert solide og innovativeinnovative løsninger for en industri, som spiller en nøkkelrolle i det globale grønne skiftet.

ENERGI / Forsyning

Betech er en leverandør til energi- og forsyningsbransjen.

Effektive tetninger for røre- og flensforbindelser, varmevekslere, turbiner, røykgassystemer, pumper og ventiler bidrar til høy utnyttelsesgrad, effektiv distribusjon og minimerte utslipp i kombinerte varme- og kraftverk, biogassanlegg og andre energi- og forsyningsindustri.

Marin industri

I værefog marine næringer, er det krefter er i sving. Extreme temperaturer, damp, trykk og olje i tillegg til saltvann, sollys, ozon, frost og varme., slitasje og påvirkning utfordringer konstant maskiner og utstyr.

Automasjon og industriroboter har blitt en uunnværlig del av det det industrielle landskapet. I likhet med applikasjonene må også de enkelte komponentene oppfylle kravene til høy presisjon, holdbarhet og kontinuerlig drift.

MAskin-bygningen

Betech er leverandør til maskinbyggere og ingeniørselskaper.

Ingeniørbedrifter, maskin- og sylinderbyggere er viktige aktører i den samlede industriproduksjonen - både som produsenter til sluttbrukere og som systemleverandører til OEM- og serviceselskaper.

AGROTECH

Betech er en leverandør til landbruks- og maskinindustrien.

Produksjon av pålitelige maskiner og effektivt utstyr spiller en avgjørende rolle i mekanisert og automatisert husdyrhold, jordbruk og skogbruk.

MEDTECH

Materialer, komponenter og deler som brukes i medisinsk utstyr, klinisk utstyr apparaterklokkeklinisk utstyr, hjelpemidler og lignende må ofte oppfylle mange krav og standarder. Betech har spesialisert seg på materialvalg og produktløsninger for medisinsk teknologi/medico-industrien.

ELEctronics

Betech er leverandør til elektronikk- og apparatindustrien.

Betech tilbyr komponenter laget av celleskum, silikon, gummi og annet som tetter eller isolerer og kan oppfylle internasjonale standarder for kontakt med næringsmidler, elektriske komponenter, brann eller tetthetsklasser for bruk i elektriske apparater og elektroniske produkter.

Industriell design

Betech er leverandør til møbel- og designbransjen.

Bedrifter som utvikler og produserer møbler, kunsthåndverk, interiørprodukter, verktøy osv. bruker elastomerdeler enten til mekanisk-funksjonelle formål eller som designelement.

Vi er klare til å gi deg råd

Har du spørsmål om applikasjonsteknikk eller trenger du avklaringer om materialvalg, dimensjonering og design?

Våre produktspesialister hjelper deg med å utforme den optimale komponenten for dine produksjonsbehov.

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor