Bransjer

Problemløser for industri- og teknologibedrifter

For kunder i alle bransjer tilbyr Betech innovativ tenkning og solide løsninger for krevende bruksområder og spesialiserte behov. Betechs store erfaringsbase gjør at gode løsninger ikke må oppdages på nytt, og Betechs tekniske ekspertise sikrer trygg fremdrift og gode resultater for deg og dine prosjekter. 

tetningerFinn ut mer om hvilke sektorer og bransjer som bruker tetninger, tekniske gummideler, vibrasjonsdempere og mer fra Betech.

Prosessindustri

Sikkerhet og effektiv driftstid er alfa og omega i offshore-, gruve- og prosessindustrien. Du må kunne stole på materialer og komponentproduksjon av høy og presis kvalitet. Betech har full forståelse for de kritiske parametrene.

Utstyr for sortering og bearbeiding av drikkevarer, meieriprodukter og matvarer er designet for effektiv produksjon, høy kapasitet, hygiene og sikker kvalitet. Dette stiller spesielle krav til alle maskinkomponenter.

Bio/Pharma

Les mer om Betech og biofarmasøytisk industri
tetninger Bioteknologiske og farmasøytiske selskaper er typiske prosessindustrier der tetninger, dynamiske og funksjonelle polymerkomponenter er kritiske deler i rørledninger, pumper, miksere, kjeler, tanker og doseringssystemer i rustfritt stål.

Vindkraft

Betech er leverandør til den internasjonale vindturbinindustrien.

Sammen med dyktige ingeniører hos ledende aktører i vindturbinbransjen har Betech i flere tiår utviklet og levert solide, innovative løsninger til bransjen som spiller en nøkkelrolle i det globale grønne skiftet.

Energi/forsyning

Betech er en leverandør til energi- og forsyningsbransjen.

tetninger Effektiv for rør- og flensforbindelser, varmevekslere, turbiner, røykgassystemer, pumper og ventiler bidrar til høy utnyttelsesgrad, effektiv distribusjon og minimale utslipp i kraftvarmeverk, biogassanlegg og andre energi- og forsyningsindustrier.

Marin industri

I skipsbyggings- og marineindustrien står mye på spill. Ekstreme temperaturer, damp, trykk og olje, samt saltvann, sollys, ozon, frost og varme, slitasje og støt utfordrer maskiner og utstyr.

Automatisering og industriroboter har blitt en uunnværlig del av det industrielle landskapet. I likhet med applikasjonene må også de enkelte komponentene ha høy presisjon, lang levetid og kontinuerlig drift.

Maskinbygging

Betech er leverandør til maskinbyggere og ingeniørselskaper.

Ingeniørbedrifter, maskin- og sylinderbyggere er viktige aktører i den samlede industriproduksjonen - både som produsenter til sluttbrukere og som systemleverandører til OEM- og serviceselskaper.

Agrotech

Betech er en leverandør til landbruks- og maskinindustrien.

Produksjon av pålitelige maskiner og effektivt utstyr spiller en avgjørende rolle i mekanisert og automatisert husdyrhold, jordbruk og skogbruk.

Medisinsk teknologi

Materialer, komponenter og deler som brukes i medisinsk utstyr, klinisk utstyr, hjelpemidler og lignende, må ofte oppfylle krav og standarder. Betech har spesialisert seg på materialvalg og produktløsninger for Medtech/medisinsk industri.

Elektronikk

Betech er leverandør til elektronikk- og apparatindustrien.

Betech leverer komponenter laget av celleskum, silikon, gummi med mer som tetter eller isolerer og kan oppfylle internasjonale standarder for matkontakt, brann eller tetthetsklasser for bruk i elektriske apparater og elektroniske produkter.

Industriell design

Betech er leverandør til møbel- og designbransjen.

Bedrifter som utvikler og produserer møbler, kunsthåndverk, interiørprodukter, verktøy osv. bruker elastomerdeler enten til mekanisk-funksjonelle formål eller som designelement.

Vi er klare til å gi deg råd

Har du spørsmål om applikasjonsteknikk eller trenger du avklaringer om materialvalg, dimensjonering og design?

Våre produktspesialister hjelper deg med å utforme den optimale komponenten for dine produksjonsbehov.

Hva leter du etter?

Bruk søkefunksjonen nedenfor

Søk